Beschermingsbewind

Onze Diensten

Budgetacoach, -beheer en

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind:

 

  • verstandelijke beperking, bejaarden, fysieke beperking, psychosociale klachten, schulden

 

Wat is Beschermingsbewind?

 

Door geestelijke en/of lichamelijke beperkingen blijken mensen soms niet (meer) in staat te zijn om hun financiële belangen zelf naar behoren waar te nemen. Hierdoor kunnen ernstige financiële problemen ontstaan. Om iemand tegen zichzelf of de buitenwereld te beschermen kan Beschermingsbewind een uitkomst bieden. Bij Beschermingsbewind krijgt de cliënt een bewindvoerder toegewezen door de kantonrechter. De bewindvoerder zal de financiële zaken van de cliënt voortaan regelen.

Een bewindvoerder beheert de inkomsten van de cliënt en zorgt er onder andere voor dat de vaste lasten worden voldaan. De bewindvoerder zorgt er tevens voor dat de kans op nieuwe schulden kleiner wordt en dat er een oplossing wordt gezocht voor bestaande schulden indien deze aanwezig zijn.

De bewindvoerder dient jaarlijks rekening & verantwoording af te leggen aan de kantonrechter over de financiële situatie van de cliënt en de werkzaamheden die hieromtrent hebben plaatsgevonden door de bewindvoerder.

Taken en doel Beschermingsbewind

Doel van Beschermingsbewind is om mensen te beschermen die niet in staat zijn hun financiën en vermogen te beheren. Dit doen we nadat de kantonrechter ons heeft benoemd tot uw bewindvoerder.

 

Budgetbeheer versus Beschermingsbewind

Zowel bij budgetbeheer als bij beschermingsbewind staat het betalen van de vaste lasten centraal, zodat de klant niet in (verdere) problemen komt.

 

Bij beschermingsbewind is het de rechter die de beschikking uitgeeft, terwijl bij budgetbeheer de klant vrijwillig heeft aangegeven om onder budgetbeheer te gaan.

In principe gaat het bij beschermingsbewind om mensen met een fysieke of geestelijke beperking.

Tegenwoordig is er ook sprake van schuldenbewind. Hierbij komen mensen met problematische schulden ook in aanmerking om een beschermingsbewind aan te vragen.

 

 

De (standaard) werkzaamheden bij beschermingsbewind zijn:

 

•Doorbetaling van de vaste lasten;

•Betalingen uitvoeren volgens het samengestelde budgetplan;

•Aanvragen toeslagen;

•Aanvragen (bijzondere) bijstand;

•Aanvragen kwijtscheldingen voor de lokale belastingen;

•Een betalingsregeling treffen bij een beheersbare schuldenlast;

•Aanvragen schuldhulpverlening indien van toepassing;

•Declaratie ziektekosten;

•Eenvoudige belastingaangiftes;

•Post behandelen/doorzenden;

•Contacten onderhouden met diverse instellingen.

 

Extra werkzaamheden:

 

In overleg met de kantonrechter kunnen wij nog een aantal andere werkzaamheden uitvoeren:

•Problematische schulden

 

 

 

 

 

 

 

 

+31152139271

info@restartbudget.nl