Werkwijze

Hoe werken wij

Traject bij Restart

Traject bij Restart Budgetbeheer & Bewindvoering

 

Aanmelding en Intake

Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek bij ons op kantoor of, indien gewenst, bij een instelling. In dit gesprek maken we kennis met elkaar en bekijken we wat de oplossing kan zijn voor de bestaande problemen.

Belangrijk is dat er wederzijds vertrouwen is in een goede samenwerking.

 

 

De kennismaking

 

Bij de kennismaking gaan we inventariseren welk traject het beste bij u past.

Dit kunnen de volgende mogelijkheden zijn:

 

•Beschermingsbewind

•Budgetbeheer

•Budgetcoach

 

Reflecteren

 

Financiële problemen kunnen om een of andere reden bij iedereen van toepassing zijn.

Het is noodzakelijk om terug te kijken naar de reden van de schuldproblematiek.

Reflecteren en toekomstplannen maken vormt een belangrijke basis voor onze begeleiding, zodat u straks, indien mogelijk, weer zelfstandig uw financiële zaken kunt regelen. We gaan dit met u bespreken en stellen wij, in overleg met u, het budgetplan op.

 

Na de reflectieperiode waarbij oorzaken duidelijk zijn geworden en er gezamenlijke toekomstdoelen zijn opgesteld kunnen wij samen met u werken aan een nieuwe start. In het begin zullen wij de zorg van u overnemen. Echter bij Budgetbeheer zal het uiteindelijke doel zijn dat u zelfstandig weer uw financiën zult gaan beheren.

Stappenplan:

1. Intake

2. Contract ondertekening

3. Rekeningen openen

4. Contact opnemen met schuldeisers

5. Budgetplan opstellen

6. Maandelijks contact met klant

(Standaard 1 keer per 2 maanden)

 

 

Spelregels

 

Om financiële rust te kunnen geven en ons werk te kunnen realiseren zijn er spelregels:

•U als klant geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen, van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld. De cliënt draagt er zorg voor dat alle informatie die van belang is terecht komt bij de bewindvoerder of budgetbegeleider.

•U dient telefonisch of per email bereikbaar te zijn zodat de samenwerking soepel kan verlopen.

•Indien u nog post ontvangt van een crediteur, schuldeiser, incassobureau of gerechtsdeurwaarder, dient u deze met spoed naar ons te sturen.

•U houdt zich aan de financiële afspraken die we met u maken.

•U mag geen nieuwe schulden maken

•De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een toereikend saldo, zodat de bewindvoerder of budgetbegeleider tot betaling volgens het overeengekomen budgetplan kan overgaan

 

 

 

 

+31152139271

info@restartbudget.nl