Externe Links

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/eisen-curator-bewind-en-mentorschap rijksoverheid

http://www.nibud.nl/ Nibud

http://www.wsnp.rvr.org/ Wet Schuldsanering natuurlijke personen

http://www.rechtspraak.nl/Pages/default.aspx Rechtspraak

 

 

 

 

 

Enkele afkortingen en begrippen

 

WSNP: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

 

Finale kwijting:

Finale kwijting betekent dat een regeling is getroffen die inhoudt dat u schuldenvrij bent na afloop van de schuldregeling.

 

Minnelijk Saneringstraject Natuurlijke Personen:

Saneringstraject waarbij de schuldhulpverlener probeert eerst een regeling te treffen met de schuldeisers, zonder tussenkomst van de rechter.

 

Schone lei:

Opnieuw mogen beginnen, zonder schulden uit het verleden.

 

Beslagvrije voet:

Het minimum aan inkomen waarmee u, als klant, maandelijks mee moet rondkomen.

 

Wettelijk Saneringstraject Natuurlijke Personen:

Regeling uit de Nederlandse wet uitgesproken door de rechter die burgers een extra mogelijkheid biedt om met een schone lei te beginnen.

 

Externe Links

Voorbereidingsprocedure

+31152139271

info@restartbudget.nl